Büyük Mavi Atlar 1911

Alman dışavurumcu ressam, sembolist anlayışta bir renk kullanımıyla yaptığı at resimleriyle tanınır. Bu eserinde de 3 büyük mavi at yeşil otların üstünde ve kızıl dağların önünde resmedilmiştir. Eser Minneapolis Walker Sanat Merkezi’ndedir.

Sanatçı : Franz MARC

Uyarlayan : Nevin Yıldırım

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.